Chính sách công ty

09:05 - 27/06/2020
QUY ĐỊNH ĐƯỢC BẢO HÀNH
17:18 - 26/06/2020
ĐÈN SÂN KHẤU–ĐÈN TRANG TRÍ–ĐẸP CHƯA ĐỦ–PHẢI SANG VÀ CHẤT LƯỢNG
15:44 - 26/06/2020
Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
16:14 - 07/06/2018